• Bilete 1 av 4 - Kjetil Skartland (t.v) viser skogen sin til Lars Slåttå frå Skognæringa Kyst, Jan Erik Larsen frå Tysvær kommune, Gerd Inger Aarnes frå Rogaland Skognæringsforum og Stein Bomo, fylkesskogmeister hos Fylkesmannen i Rogaland.

  • Bilete 2 av 4 - Fjerde generasjon skogplantar, Kjetil Skartland

  • Bilete 3 av 4 - Ved Skartland sitt sagbruk på garden. F.v: Gerd Inger Aarnes, Jan Erik Larsen, Stein Bomo og Kjetil Skartland. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 4 av 4 - Ved saga. Her blir tømmerstokkane kappa ved hjelp av ei stor elektrisk sag. Foto: Grethe Hopland Ravn

Ukjent verdiskaping

Grantre gir stor verdiskaping både for skogeigar og lokalsamfunn, men få som er klar over det viser ein fersk rapport. Kjetil Skartland (51) er eit godt eksempel på verdiskapinga når han tidoblar verdien av tømmerstokken.

av Grethe Hopland Ravn

Grantre gir stor verdiskaping både for skogeigar og lokalsamfunn, men få som er klar over det viser ein fersk rapport. Kjetil Skartland (51) er eit godt eksempel på verdiskapinga når han tidoblar verdien av tømmerstokken.