• Bilete 1 av 2 - Advokat Sturla Vik-Vestly representerer Skakke SA i forhandlingane med kommunen. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - I øvste etasje i det nye kontorkomplekset Nordsjø Kontorpark i Hagesund har Responsa etablert seg.

Utvidar i lov og rett

Sturla Vik-Vestly starta ei advokatverksemd ­­åleine på Liaheia i 2002. Det vart byrjinga på Responsa AS som i dag tel 15 tilsette, og no etablerer eige kontor i Haugesund.

av Torstein Tysvær Nymoen

Fakta / Responsa AS

Nøkketlal 2016 (2015)

Omsetnad: 13.900.000 (13.900.000)

Res før satt: 1.000.000 (780.000)

Eigarar: Kjell Petter Neset (39,7 posent) Arild Birkeland (26,3 prosent), Sturla Vik-Vestly (22,3 prosent) og Håkon Skimmeland (11,22 prosent),

Sturla Vik-Vestly starta ei advokatverksemd ­­åleine på Liaheia i 2002. Det vart byrjinga på Responsa AS som i dag tel 15 tilsette, og no etablerer eige kontor i Haugesund.