• Bilete 1 av 4 - Prisvinnarar i saman med ordføraren. F.v: Olav Granberg frå Granberg Garveri tok i mot næringsprisen, Roald Årvik fekk kulturprisen, Helge Søndenå fekk byggeskikksprisen, ordførar Ole Johan Vierdal, og til å ta i mot omsorgsprisen var Synneva Langhelle, Jenny Haugland Gundersen og Leif Gunnar Gundersen. Foto: Torleif Heggebø

  • Bilete 2 av 4 - Daniel Holten blei heidra med 5.000 kroner for sine prestasjonar innan motorsporten.

  • Bilete 3 av 4 - Vegard Skartland spela og song

  • Bilete 4 av 4 - Bandet FYK frå Imsland underheldt også frå scenen.

Glade prisvinnarar

I går gjekk ordføraren si årlege nyttårsmottaking av stabelen i Skjold arena og heider til lokale eldsjeler blei eit høgdepunkt for festen. Det var takknemlege vinnarar som tok i mot prisane.

av Grethe Hopland Ravn

I går gjekk ordføraren si årlege nyttårsmottaking av stabelen i Skjold arena og heider til lokale eldsjeler blei eit høgdepunkt for festen. Det var takknemlege vinnarar som tok i mot prisane.