Motbør for Nerheim næringsområde.

Både Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har sterke innvendingar mot planane om eit stort næringsområde på Nerheim i Ølen. Det omfattande overskotet av fjellmassar står heilt sentralt og grundigare analysar av effektane blir etterlyst. Samfunnsutviklar Erik Baust i Vindafjord kommune seier dei er i gang med å vurdere omfanget og transporten ut av området. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Like omfattande som Ryfast

Utbygginga av nytt næringsområde på Nerheim i Ølen kan få like store overskotsmassar som Ryfast-prosjektet, rundt 200.000 turar med lastebil. I tillegg kan fjellet vere naturleg forureina.

av Jon Edvardsen

Utbygginga av nytt næringsområde på Nerheim i Ølen kan få like store overskotsmassar som Ryfast-prosjektet, rundt 200.000 turar med lastebil. I tillegg kan fjellet vere naturleg forureina.