• Bilete 1 av 3 - Verste flaum i manns minne. Tveitabekken grov seg tre gonger så brei og øydela veg og brufundament hos Steinar Berg på garden Tveito i Etne. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 3 - Omfattande synfaring. Erik Kvalheim (t.v) frå Etne kommune og Svein Arne Vågane frå NVE hadde ni stader på lista då dei reiste rundt for å sjå på skadeomfanget etter flaumen vesle julaftan.

  • Bilete 3 av 3 - Raset som dundra ned fjellsida på garden Tveito ved Frette, blokkerte store deler av Stordalselva og førte til at vassnivået steig med over to meter lenger oppe i elva.

Verste flaum på fleire hundre år

Ras, elvar som fløymde over og bekker som fann nye far er nokre av skadane naturen i Etne vart påført under striregnet like før jul. På eigedomen til Steinar Berg (63) på Frette kom det verste flaumen på fleire hundre år.

av Irene Mæland Haraldsen

Ras, elvar som fløymde over og bekker som fann nye far er nokre av skadane naturen i Etne vart påført under striregnet like før jul. På eigedomen til Steinar Berg (63) på Frette kom det verste flaumen på fleire hundre år.