Coop festar grepet på Knapphus.

Coop Marked Knapphus vil utvikle butikken og planen er å nesten doble arealet og å omprofilere, mest sannsyneleg til Extra, men også Coop Prix blir med i vurderinga. Her er butikkmedarbeidar Margunn Kvinnesland i sving med å fylle opp i frysediskar. Foto: Jon Edvardsen

Vil doble butikkarealet

Nesten dobling av butikkarealet og omprofilering til Prix eller Extra, er på gang for Coop på Knapphus. Utbyggjar er Knapphus Eiendom AS.

av Jon Edvardsen

Nesten dobling av butikkarealet og omprofilering til Prix eller Extra, er på gang for Coop på Knapphus. Utbyggjar er Knapphus Eiendom AS.