• Bilete 1 av 6 - Den store vinterfesten samlar søskenflokken som opphavleg kjem frå Ølensvåg. Tradisjonen starta for 20 år sidan då Vidar Berge (48) (t.h) flytta til Markhus. Frå venstre Hanne Lise B. Fosse (45), Lars Arne Berge (50), Stig Arild Fosse (44) og Brit Synnøve Fosse Berge. Foto: Sirianne Vikestad

  • Bilete 2 av 6 - Annbjørg Straumsøy (75) (t.v) har med seg både dottera Nina Straumsøy (47) og barnebarnet Magne Straumsøy Sævareid (22) på festen i fjorden.

  • Bilete 3 av 6 - Vinterfesten har lange røter, og Arne Markhus (77) har gode minner frå ungdomstida då festen vart halde andre juledag på det gamle ungdomshuset. I dag held festen til i idrettshuset på Teigland. Her saman med Svein Olav Aarsand (t.v.).

  • Bilete 4 av 6 - Den store vinterfesten er særs populær, og har mange gonger samla opp mot 120 gjester. På årets utgåve var kring 80 feststemte, lattermilde og danseglade bygdefolk samla i Grohallen.

  • Bilete 5 av 6 - Therese Brekke Lundal stod i baren og har saman med mannen, Johannes Lundal, Gabi Jonas og Mihaly Jonas stått for både mat og booking av underhalding. I tillegg til standup vart det dans med musikk presentert av Nilseman frå Sauda.

  • Bilete 6 av 6 - Roar Brekke frå Odda stod for underhaldinga og sørgde for at latteren trilla godt utover kvelden.

Festleg samkome i vintermørket

Ordentlege bygdefestar er det ikkje mange att av i distriktet, i alle fall ikkje i forhold til slik det var før i tida. Inne i Åkrafjorden står dei derimot fast ved tradisjonen, der den årlege vinterfesten samlar fleire generasjonar til god gammaldags dans.

av Sirianne Vikestad

Ordentlege bygdefestar er det ikkje mange att av i distriktet, i alle fall ikkje i forhold til slik det var før i tida. Inne i Åkrafjorden står dei derimot fast ved tradisjonen, der den årlege vinterfesten samlar fleire generasjonar til god gammaldags dans.