• Bilete 1 av 3 - Riving av den tidlegare barnehagen i Litlehagen er det første som skjer når utbygginga av Ølen vidaregåande skule startar til hausten. Fylkesutvalet vedtok denne veka kva som skal byggjast innanfor ei ramme på 66,2 millionar kroner. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 3 - Nokolunde slik blir nybygget sett frå Dreganesvegen. Auditoriet til høgre er førebels ikkje med i denne byggjerunden. Teikning: Vikanes Bungum

  • Bilete 3 av 3 - Rektor Ruth J Sæle synest nybygget er ein god start sjølv om ikkje alle behov blir dekt i denne runden. Arkivfoto

Utbygging til rundt 60 millionar

Den tidlegare barnehagen i Litlehagen blir det første gravemaskinene tar tak i når utbygginga av den vidaregåande skulen i Ølen startar til hausten. Rektor Ruth J. Sæle ser fram til at skulen blir samla på eitt område, men får ikkje alt som står på ønskelista.

av Jon Edvardsen

Den tidlegare barnehagen i Litlehagen blir det første gravemaskinene tar tak i når utbygginga av den vidaregåande skulen i Ølen startar til hausten. Rektor Ruth J. Sæle ser fram til at skulen blir samla på eitt område, men får ikkje alt som står på ønskelista.