• Bilete 1 av 2 - Ane Kesia Fatland er einingsleiar for det nye kultur og læringssenteret i Ølen som også får vaksenopplæringa inn under kulturparaplyen. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 2 - Vindafjord bibliotek blir hjarta i det nye senteret, og får ei langt betre plassering enn her ved Ølen skule. På bildet tilsett ved biblioteket, Silje Holden Birkeland.

Ho får ansvaret for kulturen

Ane Kesia Fatland har ansvaret når kulturen i Vindafjord blir samla i det nye bygget. Det skal skje i samspel med både vaksenopplæringa og frivilligsentralen som får plass der.

av Jon Edvardsen

Ane Kesia Fatland har ansvaret når kulturen i Vindafjord blir samla i det nye bygget. Det skal skje i samspel med både vaksenopplæringa og frivilligsentralen som får plass der.