• Bilete 1 av 2 - Gigantiske stålkonstruksjonar frå Murchison-plattforma gir arbeid på AF Offshore sitt anlegg i Vats utover våren. Andre halvår blir langt rolegare, og det blir oppgradering og vedlikehald på anlegget før 2019 byr på fleire nye jobbar. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 2 - Det er utfordrande å skaffe kontinuitet i oppdrag for AF Decom Offshore i Vats, og hausten 2018 blir roleg, opplyser prosjektdirektør Odd Magne Grøntvedt. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Varierande aktivitet på Raunes

Oppdragsmengda varierer sterkt hos AF Offshore Decom i Vats, og andre halvår 2018 blir ein roleg periode med lite jobb. Fjoråret var derimot relativt hektisk.

av Jon Edvardsen

Oppdragsmengda varierer sterkt hos AF Offshore Decom i Vats, og andre halvår 2018 blir ein roleg periode med lite jobb. Fjoråret var derimot relativt hektisk.