• Bilete 1 av 8 - Ho viste gode takter som hundeførar, fem år gamle Emilie Lunner, med den dansk-svenske gardshunden sin, Penny. FOTO: TORLEIF HEGGEBØ

  • Bilete 2 av 8 - Dommar Collette Muldoon frå Irland og dommarelev Børge Espeland vurderer ein av dei nærare 700 hundane som deltok på årets utstilling.

  • Bilete 3 av 8 - Både Bentley og Monika Kringlebotten Steensland var godt nøgde etter si framvising i ringen.

  • Bilete 4 av 8 - Det handlar om å ta seg godt ut og visa seg frå si beste side. Bentley og Monika Kringlebotten Steensland har taket på det.

  • Bilete 5 av 8 - Monika Kringlebotten Steensland og Bentley viser seg fram for dommar og publikum.

  • Bilete 6 av 8 - Faruk Mujanic frå Sandnes er den stolte eigaren av berre fire-fem hundar av rasen Kaukasisk Oucharka i Noreg. Azra Panonnian Beast lever opp til namnet i storleik, men var from som eit lam.

  • Bilete 7 av 8 - Hund og herre er om lag like store - Kaukasisk Oucharkaen Azra Panonnian Best og oppdrettar Faruk Mujanic.

  • Bilete 8 av 8 - Skakkesenteret var samlingsstad for folk og hundar i alle aldrar i helga.

Viste godt samspel

Fem år gamle Emilie Lunner har det alt i seg. Ho er ein av mange unge, flinke førarar i samspelet mellom hund og menneske. 

av Torleif Heggebø

Fem år gamle Emilie Lunner har det alt i seg. Ho er ein av mange unge, flinke førarar i samspelet mellom hund og menneske.