Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) støttar rådmannen sitt forslag om å syte for ei mellombels innsparing ved Skånevik omsorgssenter.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) støttar rådmannen sitt forslag om å syte for ei mellombels innsparing ved Skånevik omsorgssenter. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Ynskjer politisk sak