Vil sjå på eigedomsskatten.

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) støttar rådmannen sitt forslag om å syte for ei mellombels innsparing ved Skånevik omsorgssenter. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Ynskjer politisk sak

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) meiner satsen for eigedomsskatten i Etne bør setjast ned hvis kommunen tener penger på at SSB har flytta kommunen over i ei ny prissone for einebustadar.

av Torstein Tysvær Nymoen

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) meiner satsen for eigedomsskatten i Etne bør setjast ned hvis kommunen tener penger på at SSB har flytta kommunen over i ei ny prissone for einebustadar.