Barneverntenesta i Etne og Vindafjord opplever stor auke i talet på bekymringsmeldingar.

Barnevernet på etterskot

Barneverntenesta i Etne og Vindafjord opplever så stor auke i talet på bekymringsmeldingar at dei har sett seg nøydd til avslutte hjelpetiltak i dei minst alvorlege sakene.

av Torstein Tysvær Nymoen

Barneverntenesta i Etne og Vindafjord opplever så stor auke i talet på bekymringsmeldingar at dei har sett seg nøydd til avslutte hjelpetiltak i dei minst alvorlege sakene.