• Bilete 1 av 3 - Tore Flydal (t.v.), Bjarte Hornenes og Jan Molnes krev at Hordaland fylkeskommune tek grep for å få fylkesvegen mellom Etne og Skånevik i betre stand. Her måler dei 20 centimer differanse mellom spora ved sida av vegen og midtpunktet av vegen. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 3 - Om du ikkje er forsiktige, er det fort gjort at bilen din tek nedi vegen når du kjem til Børkjenes på fylkesveg 34.

  • Bilete 3 av 3 - Mykje tungtransport slit også på den dårlege vegen.

— Bilane våre blir øydelagde

På Strondavegen, fylkesveg 34 mellom Etne og Skånevik, er det inntil 20 centimeter djupe spor i vegdekket. — Bilane våre blir øydelagde, fortvilar bebuarane som håpar dei ansvarlege ordnar opp.

av Torstein Tysvær Nymoen

På Strondavegen, fylkesveg 34 mellom Etne og Skånevik, er det inntil 20 centimeter djupe spor i vegdekket. — Bilane våre blir øydelagde, fortvilar bebuarane som håpar dei ansvarlege ordnar opp.