Einingsleiar Anne Sofie Sandvik meiner det blir eit stort nok næringsområdet igjen sjølv om det blir redusert med nærmare 40 prosent i det nye forslaget. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Anne Sofie Sandvik har fått jobben som kommunalsjef for samfunnsutvikling i Vindafjord etter at Erik Baust sluttar i stillinga etter tre år.

Blir ny samfunnsutviklar