Inviterer til kurs for frivillige. Frå venstre Silje Holden Birkeland, hukommelsesteamet i Vindafjord, Nina Frøyland, leiar for Frivilligsentralen i Vindafjord, Astrid Enstad, frivillig og Grete Skeie Sørhus, kreftsjukepleiar/kreftkoordinator i Vindafjord.
Foto: Privat
Inviterer til kurs for frivillige. Frå venstre Silje Holden Birkeland, hukommelsesteamet i Vindafjord, Nina Frøyland, leiar for Frivilligsentralen i Vindafjord, Astrid Enstad, frivillig og Grete Skeie Sørhus, kreftsjukepleiar/kreftkoordinator i Vindafjord. Foto: Privat

— Givande å gjera nytte for seg