• Bilete 1 av 3 - Tysdag handsamar Etne formannskap søknad om medfinansiering av det nye servicebygget på Langfoss. Med positivt svar frå politikarane kan det bli byggestart i haust. ILLUSTRASJON: OPUS ARKITEKTER AS

  • Bilete 2 av 3 - Omtrent slik vil servicebygget sjå ut sett frå fjorden. ILLUSTRASJON: OPUS ARKITEKTER

  • Bilete 3 av 3 - Øvste del av servicebygget, sett frå E134. ILLUSTRASJON: OPUS ARKITEKTER

Nær byggestart ved Langfoss

Det som skal bli eit ikonisk turistbygg ved Langfoss kan få byggestart i haust. Langfoss Eiendom AS og Statens Vegvesen investerer til saman over 32 millionar kroner på staden. Tysdag tek formannskapet i Etne stilling til kommunal medfinansiering.

av Torstein Tysvær Nymoen

Langfoss / nytt servicebygg

Samla areal: 420 kvm

Hovudetasje:150 kvm sals- og serviceareal. Kjøkken og personalrom på 50 kvm og offentleg sanitæranlegg på 40 kvm.

Underetasje: Møte- og serveringsareal på 75 kvadrat samt anrettingskjøkken, gjestetoalett, lager og teknisk rom.

Langfoss Eiendom AS er skipa av Eljervik gard (50,9 prosent), Nina Kaltwasser (24,55 prosent) og Åkrafjorden Utvikling AS (24,55 prosent). (Eljervik Gard eigast av Karl Erik Eljervik.  Åkrafjorden Utvikling AS er eigd av John Karsten Hustveit, som frå før er innehavar av butikk- og serveringsstaden Åkrafjordtunet på Teigland.

Det blir etter planen skipa eit eiga driftsselskap for servicebygget, Langfoss Drift AS. Her skal Eljervik Gard og Åkrafjorden Utvikling AS vere aksjonærar.

Det som skal bli eit ikonisk turistbygg ved Langfoss kan få byggestart i haust. Langfoss Eiendom AS og Statens Vegvesen investerer til saman over 32 millionar kroner på staden. Tysdag tek formannskapet i Etne stilling til kommunal medfinansiering.