Vegard Skartland (21) parat for vårmarsj i Kongens klede.

Vegard Skartland frå Vikebygd har gjennomført seks månadar i Hans Majestet Kongens 3. gardekompani. Neste helg er han klar for Oslo Spectrum. Foto: Grethe Hopland Ravn

Oslo Spektrum neste

Sidan oktober i fjor har 3. gardekompani trena på sluttorden, med marsjeringar og vendingar i Kongens klede. No er Vegard Skartland (21) frå Vikebygd og dei andre stramme gardistane for våroppvisningar.

av Grethe Hopland Ravn

Sidan oktober i fjor har 3. gardekompani trena på sluttorden, med marsjeringar og vendingar i Kongens klede. No er Vegard Skartland (21) frå Vikebygd og dei andre stramme gardistane for våroppvisningar.