• Bilete 1 av 5 - 79 år gamle Tordis Lofthus ( t.v) går på fleire basarar i året. Ho synes det er spennande og ikkje minst sosialt. Òg ho meiner det er viktig å støtte opp om gode formål. Ho sit i godt lag saman med (f.v) Signy Eikanes (91), Erna Nordtveit (80), Aslaug Vårvik (93) og Elbjørg Olsen (78). FOTO: SIRIANNE VIKESTAD

  • Bilete 2 av 5 - Aslaug Vårvik (93) meiner det er viktig å halda liv i gamle basar-tradisjonar, som åresal.

  • Bilete 3 av 5 - Linn Eike (10), Tuva Austestad (10) og Sara Elise Langeland (10) hadde ansvaret for lykkehjulet på basar-tivoliet. Ein aktivitet som var særs populær blant borna på basaren.

  • Bilete 4 av 5 - Familien Johannessen tok turen frå Skjold for å få med seg Vår-basaren. Frå venstre: May Lise (36), Vilde (8), Julie (13) og Kamilla (10).

  • Bilete 5 av 5 - Amalie (6) og Håvard Søndenå (4) får forklart korleis åresal fungerer av bestemor.

Tente 70.000 på basar

Basaren held stand i bygdene. Laurdag gav lodd- og åresal 70.000 kroner til nytt kyrkjelydshus i Vats.

av Sirianne Vikestad

Basaren held stand i bygdene. Laurdag gav lodd- og åresal 70.000 kroner til nytt kyrkjelydshus i Vats.