Vart kvitt norovirus

Etne kommune meldte torsdag at Etne omsorgssenter no er fritt for smitte etter at fleire pasientar og tilsette har hatt kraftig omgangssjuke, truleg grunna noroviruset sidan påske.

Omsorgssenteret er nå ope for pårørande og andre besøkjande og alle aktivitetar går som planlagt, heiter det i ei melding på Etne kommune si nettside.