Ølen: 17. mai på Roatoppen 
Foto: Svein Egil Økland
Ølen: 17. mai på Roatoppen Foto: Svein Egil Økland

17. mai i bilde

Grannar gratulerer alle lesarane med 17. mai og håpar mange vil dela sine bilde frå nasjonaldagen med oss, enten det er lokalt eller i fjernare strøk.

Send 17. mai-bilde til: redaksjon@grannar

eller MMS til: tlf.nr. 932 55 990.

Oppgi namn på fotograf, kor bildet er tatt og kven (frå venstre) kven som er på bildet, og gjerne litt informasjon.

Med venleg helsing
Arne Frøkedal
redaktør