Styremedlem Jan Idar Haugen i Rogaland Bondelag hadde frykta eit dårlegare tilbod frå saten, men han meiner avstanden er for stor i lys av den store kostnadsauken bøndene har. Tilbodet er ikkje nok til å dekkje denne auken, og gir dermed heller ikkje inntektsvekst slik kravet er. 
Foto: Jon Edvardsen
Styremedlem Jan Idar Haugen i Rogaland Bondelag hadde frykta eit dårlegare tilbod frå saten, men han meiner avstanden er for stor i lys av den store kostnadsauken bøndene har. Tilbodet er ikkje nok til å dekkje denne auken, og gir dermed heller ikkje inntektsvekst slik kravet er. Foto: Jon Edvardsen

For lågt, meiner bøndene