Vestlandet godt ut i tilbodet frå staten.

Styremedlem Jan Idar Haugen i Rogaland Bondelag hadde frykta eit dårlegare tilbod frå saten, men han meiner avstanden er for stor i lys av den store kostnadsauken bøndene har. Tilbodet er ikkje nok til å dekkje denne auken, og gir dermed heller ikkje inntektsvekst slik kravet er. Foto: Jon Edvardsen

For lågt, meiner bøndene

Vestlandsjordbruket kjem særleg styrka ut med staten sitt tilbod på 1 milliard kroner i årets jordbruksoppgjer. Bøndene meiner tilbodet er for lågt.

av Jon Edvardsen

Vestlandsjordbruket kjem særleg styrka ut med staten sitt tilbod på 1 milliard kroner i årets jordbruksoppgjer. Bøndene meiner tilbodet er for lågt.