• Bilete 1 av 2 - Det var ein langvarig debatt om kva bemanning pleie- og omsorgstenesta skal ha i kommunestyret tysdag. Her diskuterer PLO-leiar Kitty Soltvedt Øyjord (t.h.) saka med rådmann Pål Nygård og tilsette i ein pause. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - Sarah Marie Ness Haaland (Ap) la på vegnar av Ap, Frp og KrF fram forslaget som vart vedtatt med 12 mot 9 røyster.

Kutt skaper strid

Tilsette i PLO-tenesta i Etne reagerer kraftig på kommunestyret sitt vedtak om å kutte fire stillingar i tenesta samstundes som heildøgns omsorgsbustadar ved det nye omsorgssenteret i Etne blir sett på vent.

av Torstein Tysvær Nymoen

Tilsette i PLO-tenesta i Etne reagerer kraftig på kommunestyret sitt vedtak om å kutte fire stillingar i tenesta samstundes som heildøgns omsorgsbustadar ved det nye omsorgssenteret i Etne blir sett på vent.