• Bilete 1 av 7 - Frå venstre: Sabine Eitel, Tommy Johansen, Zoren Nelmida, Sandra Lovise Haugland, Vincent King under konserten i Hogganvik. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 7 - Alle er med. Emmanuel Billa, Reidunn Hedetoft, Anne Karin Offerdal, Janchen Myrvang, orkesterleiar Monica Haugan, Roy Victor Hansen, Zoren Nelmida og Monica Weiby svingar seg i dansen.

  • Bilete 3 av 7 - Eva Lien frå Oslo kikkar på plantene gartnar Egbert Blom har for sal.

  • Bilete 4 av 7 - Konkurranse: Brechtsje Blom (8)sagar medan Vincent King tek tida.

  • Bilete 5 av 7 - Lill-Melissa Ottesen (34) vev flotte løparar.

  • Bilete 6 av 7 - Oline Leonora Olsen Mørk (5) snikrar fuglekasse medan Jordy Lee Grant og Andrries Reitsma (t.h) hjelper til.

  • Bilete 7 av 7 - Mange tok kaffikosen ute i finvêret denne dagen.

Landsbyen viste seg fram

Ein dag i veka stiller Tommy Johansen og resten av musikarane i Hogganvik Landsby til orkesterøving og under Open dag i helga kunne det allsidige orkesteret feira 20 år med song og musikk.

av Irene Mæland Haraldsen

Ein dag i veka stiller Tommy Johansen og resten av musikarane i Hogganvik Landsby til orkesterøving og under Open dag i helga kunne det allsidige orkesteret feira 20 år med song og musikk.