• Bilete 1 av 3 - Slik vil dei planlagde husa sjå ut frå Skåneviksvegen. Den gamle sardinfabrikken til høgre. ILLUSTRASJON: MAREN RASMUSSEN/PETTER J. RASMUSSEN AS

  • Bilete 2 av 3 - Slik vil det sjå ut frå sjøen.

  • Bilete 3 av 3 - Kjetil Nedreskår synest det er kjekt å vere med å utvikle heimstaden Skånevik. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Bustad der sild blei lagt i boks

Planen for inntil 14 nye bustadar på tomta til den gamle hjørnesteinsfabrikken i Skånevik er klar.

av Torstein Tysvær Nymoen

Fakta

• Sardinfabrikken

• Frå 1908 til 2001 var det sardinfabrikk i Skånevik. På det meste sysselsette verksemda 150 tilsette, flest kvinner. Då den vart lagt ned var fabrikken den største private verksemda i Etne kommune.

• Meierigården Etne AS kjøpte Sardinfabrikken i 2016 med tanke på å utvikle bustadar på eigedomen. Kjetil Nedreskår (50 prosent).

 

Planen for inntil 14 nye bustadar på tomta til den gamle hjørnesteinsfabrikken i Skånevik er klar.