• Bilete 1 av 2 - Eldjeler i Vindafjord-bygda engasjerte seg og fekk stemmer nok til å innkassera pengar frå Spirabondet til den nye turstien rundt Bjoavatnet. Her Sigfred Tveit, Ingrid Johannessen og leiar i Bjoa Idrettslag Egil Gangstø. Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 2 - 100.000 kroner frå Spirafondet. Etne skulekorps greidde å skapa stort engasjement rundt avstemminga og fekk flest stemmer Arkivfoto

Gåvedryss over bygdene

Etne Sparebank drysser pengar til langt fleire tiltak enn i heimbyda. Bjoa, Imsland og Ølen er på lista over mottakarar frå Spirafondet.

av Arne Frøkedal

Etne Sparebank drysser pengar til langt fleire tiltak enn i heimbyda. Bjoa, Imsland og Ølen er på lista over mottakarar frå Spirafondet.