• Bilete 1 av 4 - Gunter Demnig la ned tre snublesteinar i Skånevik. Sidan 1996 har han lagt ned 69.000 av desse i 22 europeiske land. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 4 - Ein stein for kvar jøde som døde i konsentrasjonseir, og som kom frå Skånevik.

  • Bilete 3 av 4 - Rachel Lehr (med hatt) frå Universitetet i Colorado og Ruth Mandel fra Universitetet i London, er to jødiske professorar som følgjer Gunter Demnig på nedlegginga av nokre av snublesteinane på Vestlandet. Dei er begge jødiske kvinner og framsa ei jødisk bøn på plassen. Til venstre Gunnar Wiederstrøm frå 26. novemberkomiteen i Bergen. Han leiar nedlegginga av steinane i Hordaland. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 4 av 4 - Ordførar Siri Klokkerstuen heldt ein apell til dei frammøtte, før snublesteinane blei lagt ned.

Heidrar Auschwitz-offer

Edith (24), Hans (29) og Harry (2) Reinchwald var jødar og budde i Skånevik under krigen. Den vesle familien enda sine liv i gasskammeret i Auschwitz, men dei skal aldri gløymast!  

av Grethe Hopland Ravn

Edith (24), Hans (29) og Harry (2) Reinchwald var jødar og budde i Skånevik under krigen. Den vesle familien enda sine liv i gasskammeret i Auschwitz, men dei skal aldri gløymast!