• Bilete 1 av 2 - På kaien i Etne etter å ha signert avtalen med banken. Henrik Gundersen (t.v.), John Arne Waage og Adrian J. Høyvik Thomson har kjøpt opp det konkursramma ferie- og fritidsanlegget på Rullestad. Foto: Arne Frøkedal

  • Bilete 2 av 2 - Stengt sidan konkursen i slutten av april. 1. juli er planen at dei nye eigarane startar opp på Rullestad.

Kjøpte campingplassen

To haugesundarar og ein tysværbu har kjøpt ferie- og fritidsanlegget på Rullestad. Trioen inngjekk ein avtale med banken før helga, og dannar selskapet Heilfjordingen AS.

av Arne Frøkedal

To haugesundarar og ein tysværbu har kjøpt ferie- og fritidsanlegget på Rullestad. Trioen inngjekk ein avtale med banken før helga, og dannar selskapet Heilfjordingen AS.