• Bilete 1 av 2 - Fitjarordførar og rådsleiar Wenche Tislevoll i Samarbeidsrådet for Sunnhordland, ordførar Ole Johan Vierdal i Vindafjord og Karmøy-ordførar og leiar i Haugalandsrådet, Jarle Nilsen, drar i kvar sitt tau i spørsmål om fengselsframtida på Haugalandet. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 2 - Avdelingsdirektør Rune Trahaug i Kriminalomsorgsdirektoratet meiner fengselsframtida har mange usikre moment. Neste vår gir direktoratet nokre svar. Til venstre Tormod Karlsen i Haugalandrådet.

Liten støtte til Sandeid

Alle er seg sjølv nærmast i spørsmålet om fengsel i regionen i framtida. Nesten alle ordførarane på Haugaland og Sunnhordland var på besøk i Sandeid fengsel og nesten ingen gav støtte til Vindafjord sin strategi.

av Jon Edvardsen

Alle er seg sjølv nærmast i spørsmålet om fengsel i regionen i framtida. Nesten alle ordførarane på Haugaland og Sunnhordland var på besøk i Sandeid fengsel og nesten ingen gav støtte til Vindafjord sin strategi.