Heile området frå Bjoavegen til fjorden i Ølensvåg sentrum er planlagt til bustader, næring, forretning og kontor. Elva midt i bildet er planlagt retta opp og flytta lenger mot nord (til høgre). Vika i bildet er alt fylt igjen. Området til høgre for elva er planlagt til småhus, fiskeplass, badeplass og badehus med sanitæranlegg. 
Foto: Omega AS
Heile området frå Bjoavegen til fjorden i Ølensvåg sentrum er planlagt til bustader, næring, forretning og kontor. Elva midt i bildet er planlagt retta opp og flytta lenger mot nord (til høgre). Vika i bildet er alt fylt igjen. Området til høgre for elva er planlagt til småhus, fiskeplass, badeplass og badehus med sanitæranlegg. Foto: Omega ASBilde 1 av 5

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Nye Vågen på beddingen