• Bilete 1 av 2 - Stian Hansen (til høgre) og Torstein Vikse har praksisplass på Vindafjordtunet i prosjektet Menn i helse som skal få fleire menn til å bli helsefagarbeidarar. Erfaringane er god og begge vil fullføre til fagbrev i utdanningsløpet for arbeidsledige som er eit samarbeid mellom NAV og kommunane. Einingsleiar Anna Steinsland ved Vindafjordtunet ser gjerne at fleire menn kjem inn i yrket. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 2 - Gullbillett til karriereskifte kallar prosjektleiar Vidar Kringlemoen tilbodet gjennom Menn i helse. 92 prosent av dei som fullfører får jobb etterpå.

Rift om rekrutteringsplassar

— Kjekt at det er fleire menn her, er blant responsen Stian Hansen og Torstein Vikse har møtt frå pårørande ved Vindafjordtunet. Dei er med i utdanningsløpet Menn i helse.

av Jon Edvardsen

— Kjekt at det er fleire menn her, er blant responsen Stian Hansen og Torstein Vikse har møtt frå pårørande ved Vindafjordtunet. Dei er med i utdanningsløpet Menn i helse.