• Bilete 1 av 3 - Uvisse føre beitesesongen. Rundt 30 sauebønder frå Etne møtte for å høyra om rovvilt i Hordaland. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 3 - Rein Arne Golf frå Statens naturoppsyn viser avtrykk av jervespor til Randi Frette.

  • Bilete 3 av 3 - Sauebonde Øyvind Jacobsen har sett jerv i Etnefjellet to gonger.

SNO trur ikkje jerven blir eit problem

Sjølv om det er blitt observert jerv i Etnefjellet er det liten grunn til å tru at rovdyret vil bli eit problem framover, meinte Rein Arne Golf frå Statens naturopppsyn då han orienterte om rovvilt for medlemmene i Etne Sau og Geit.

av Irene Mæland Haraldsen

Sjølv om det er blitt observert jerv i Etnefjellet er det liten grunn til å tru at rovdyret vil bli eit problem framover, meinte Rein Arne Golf frå Statens naturopppsyn då han orienterte om rovvilt for medlemmene i Etne Sau og Geit.