• Bilete 1 av 14 - Sykkelakrobaten Joachim Skjævestad imponerte dei mange frammøtte på Vågendagen 2018 med dristige hopp og luftige svev. Foto: Torleif Heggebø

 • Bilete 2 av 14 - Marius Matre Stople (fremst) og Tage Aarekol kom seg raskast frå utskytingsrampen og over til bjølla på andre sida av vågen. Båten deira, Power, kom ikkje langt, men karane kunne symje.

 • Bilete 3 av 14 - Ein skulle mest tru at Marius Matre Stople i vinnarbåten hadde påhengsmotor, der han fossa fram mot bjølla.

 • Bilete 4 av 14 - Speed Dragon med Benjamin Seglem og Erlend Tveit som mannskap fekk premien for den mest kreative farkosten.

 • Bilete 5 av 14 - Det var trongt om plassen både på sjø og land under årets "Ta sjansen".

 • Bilete 6 av 14 - Vågendagen er eit arrangement for heile familien. Her er det Oddne Lunde Sørheim på 2,5 år som har tatt styringa i ein mini Ferrari.

 • Bilete 7 av 14 - Trommeverdssmeister frå 2012, Baard Kolstad, imponerte vågenpublikumet slik han har imponert mange andre verda rundt på sine turnear.

 • Bilete 8 av 14 - Lena og Jan Husebø hadde gjesteopptreden saman med...

 • Bilete 9 av 14 - ...Navy Vocals Shantykor, som trakk det eldste publikumet på familiedagen.

 • Bilete 10 av 14 - Veteranbilar er fast inventar på Vågendagen. Per og Inger Kaldheim er eigarar av ein av dei eldste, ein Ford A frå 1931.

 • Bilete 11 av 14 - Det er ikkje lett å gå på vatnet til vanleg, og ikkje særs lettare inni ei luftboble, konstaterer Salvijus Svelnikas i den næraste bobla.

 • Bilete 12 av 14 - ALTERNATIVT BILDE TIL SYKKELAKROBATEN, EVENTUELT TIL EI FØRSTESIDE-TILVISING.

 • Bilete 13 av 14 - Vågendagen 2018

 • Bilete 14 av 14 - Vågendagen 2018

Tok sjansen på to hjul

 — Ta ein dundrande trommevirvel, ein balansekunstnar av ein syklist, nokre korte musikalske innslag, aktivitetar for dei minste og Ta sjansen. Det blir garantert suksess.

av Torleif Heggebø

 — Ta ein dundrande trommevirvel, ein balansekunstnar av ein syklist, nokre korte musikalske innslag, aktivitetar for dei minste og Ta sjansen. Det blir garantert suksess.