Gerd Kvamme (Frp) meiner det er på tide å opprette ei alderspsykiatrisk avdeling når legane flyttar ut av Ølen omsorgssenter. Til venstre ordførar Ole Johan Vierdal.
Foto: Jon Edvardsen
Gerd Kvamme (Frp) stiller spørsmål om det er fornuft i å avvikle Ølen omsorgssenter når eldrebølgja med fleire pleietrengande er på veg. Arkivfoto

Vurderer tettare hjelp