Etterlyser tilbod i eldrepsykiatri.

Gerd Kvamme (Frp) meiner det er på tide å opprette ei alderspsykiatrisk avdeling når legane flyttar ut av Ølen omsorgssenter. Til venstre ordførar Ole Johan Vierdal. Foto: Jon Edvardsen

Vurderer tettare hjelp

Gerd Kvamme (Frp) meiner Vindafjord må opprette ei alderspsykiatrisk avdeling når legetenesta flyttar ut av Ølen omsorgssenter.

av Jon Edvardsen

Gerd Kvamme (Frp) meiner Vindafjord må opprette ei alderspsykiatrisk avdeling når legetenesta flyttar ut av Ølen omsorgssenter.