• Bilete 1 av 2 - Bergensarane skryt av miljøet i Skånevik. — Uansett kor du sit deg er det alltid ein du blir kjend med, seier Tanja Page og Stein Hope. FOTO: SIRIANNE VIKESTAD

  • Bilete 2 av 2 - At Jeff Beck ikkje song, var ei overrasking for mange, men for blodfansen leverte den britiske musikklegenden så det song frå gitaren. FOTO: SIRIANNE VIKESTAD

Bluesbygda får skryt

Stemninga var på topp den siste blueskvelden, då Jeff Beck spela for eit tettpakka publikum i storteltet.

av Sirianne Vikestad

Stemninga var på topp den siste blueskvelden, då Jeff Beck spela for eit tettpakka publikum i storteltet.