Grafikken viser SSB si framskriving av folketalet i Etne og Vindafjord, til 2040. To alternativ baserer seg på høg og låg nasjonal vekst, med hovudalternativet (blå) er det byrået meiner er mest sannsynleg. Tabellen viser flytterekneskapen med resten av landet frå 2006 og framover. Den viser at fleire flyttar ut av kommunane til resten av landet, enn inn.
Grafikk: Arve Skogen
Grafikken viser SSB si framskriving av folketalet i Etne og Vindafjord, til 2040. To alternativ baserer seg på høg og låg nasjonal vekst, med hovudalternativet (blå) er det byrået meiner er mest sannsynleg. Tabellen viser flytterekneskapen med resten av landet frå 2006 og framover. Den viser at fleire flyttar ut av kommunane til resten av landet, enn inn. Grafikk: Arve Skogen

Færre unge trass folkevekst