• Bilete 1 av 2 - Nestleiar Marte Bull-Njaa (t.h.) og resten av Skakke-styret varslar at dei vil starte førebuingane til å melde oppbod for Skakke SA om det ikkje ligg ei økonomisk løysing på bordet ved utgangen av september. Her saman med Kari Aakra som er vald som ein av to kommunale representantar i styret. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - Skakkesenteret sin skjebne er framleis uklar. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Framleis inga løysing

Om det ikkje ligg føre ei økonomisk løysing ved utgangen av september, vil styret i Skakke SA starte førebuingane til å melde oppbod.

av Torstein Tysvær Nymoen

Om det ikkje ligg føre ei økonomisk løysing ved utgangen av september, vil styret i Skakke SA starte førebuingane til å melde oppbod.