Ver varsam med importert fôr til Dagros, er rådet frå Mattilsynet.
Arkivfoto
Ver varsam med importert fôr til Dagros, er rådet frå Mattilsynet. Arkivfoto

Fryktar smitte frå importert fôr