Mange er på venteliste etter opptak til vidaregåande skule.

Det er vanskeleg å kome inn på enkelte linjer i den vidaregåande skulen i Rogaland. Ved skulen i Ølen har Vg3 påbygg venteliste og høge poengkrav. Arkivfoto

Høge krav i vidaregåande

Inntaket til vidaregåande skular i Rogaland er no klart. Poengkrava er høge og det er mange på venteliste.

av Øystein Silde Frønsdal

Inntaket til vidaregåande skular i Rogaland er no klart. Poengkrava er høge og det er mange på venteliste.