For mange bønder kan det bli fôrkrise dersom det langvarige tørre vêret held fram.

Kritisk med meir tørke

Det tørre vêret er i ferd med å skapa problem for bønder i store deler av landet. For bonde Stein Øyvind Aase i Skjold står ei god veke med regn høgt på ynskjelista dersom dyra skal få nok mat til vinteren.

av Irene Mæland Haraldsen

Det tørre vêret er i ferd med å skapa problem for bønder i store deler av landet. For bonde Stein Øyvind Aase i Skjold står ei god veke med regn høgt på ynskjelista dersom dyra skal få nok mat til vinteren.