• Kolumbus legg på 30 kroner på ein ordinær vaksenbillett om du skal reise over fylkesgrensa på veg til eller frå Etne. No signaliserar selskapet at dei vil vurdere praksisen på nytt som følgje av at Skyss vil la sine passasjerer frå Etne til Ølen løyse billett for berre ei sone.  
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
    Bilde 1 av 2 - Kolumbus legg på 30 kroner på ein ordinær vaksenbillett om du skal reise over fylkesgrensa på veg til eller frå Etne. No signaliserar selskapet at dei vil vurdere praksisen på nytt som følgje av at Skyss vil la sine passasjerer frå Etne til Ølen løyse billett for berre ei sone. FOTO: TORSTEIN NYMOEN
  • For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Skal sjå på prisen