• Bilete 1 av 2 - Kolumbus legg på 30 kroner på ein ordinær vaksenbillett om du skal reise over fylkesgrensa på veg til eller frå Etne. No signaliserar selskapet at dei vil vurdere praksisen på nytt som følgje av at Skyss vil la sine passasjerer frå Etne til Ølen løyse billett for berre ei sone. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - Leiar i samferdsleutvalet i Rogaland fylkeskommune, Arne Bergsvåg (Sp). ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

Skal sjå på prisen

Skyss forenklar takstsonane i Hordaland, og lager spesialordning for reisande mellom Etne og Ølen. Det får også Kolumbus til å vurdere sitt kostbare takstregime for Etne-bussene på nytt.

av Torstein Tysvær Nymoen

Skyss forenklar takstsonane i Hordaland, og lager spesialordning for reisande mellom Etne og Ølen. Det får også Kolumbus til å vurdere sitt kostbare takstregime for Etne-bussene på nytt.