• Bilete 1 av 2 - Egil Kambo har fått konsesjon og naudsynte avtaler til å nytte vassføringa i fjellet overfor Skånevik. Han reknar med å starte bygginga av Valdra Kraftverk før nyttår. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - Kraftstasjonen til småkraftprosjektet i Skånevik vil bli bygd 300 meter frå oppi Valdraelva, som renn ut i Skånevik sentrum kor dette bildet er tatt.

Stadig større på småkraft

Egil Kambo bygde sitt første kraftverk som 10-åring. No har han fått grønt lys til å bygge sitt åttande, denne gongen i Skånevik.

av Torstein Tysvær Nymoen

Kambo Energ i /prosjekter

Navn, kommune, årsproduksjon

• Kambe, Etne 0,2 GWh

• Bjørgjo kraftverk, Etne 2,3 GWh

• Ølselva kraftverk, Vindafjord 1,66 GWh

• Vaka kraftverk, Vindafjord 4,65 GWh

• Sandvik Kraftverk 3,5 GWh

• Bøen I, Hjelmeland 5,5 GWh

• Bøen II, Hjelmeland 9 GWh

Har også konsesjon for:

• Valdra Kraftverk, Etne 8,6 GWh

• Høyland Kraftverk, Etne 3,6 GWh

Egil Kambo bygde sitt første kraftverk som 10-åring. No har han fått grønt lys til å bygge sitt åttande, denne gongen i Skånevik.