Vanlegvis nøyer mange bønder seg med to slåttar i løpet av sesongen, men i år rår Norsk Landbruksrådgiving bønder i heile landet om å slå ein ekstra gong

Ber om eit skippertak: Bonde og landbruksrådgjevar Harald Hetland rår bøndene til å finna fram gjødlsevogna og klargjera for tredjeslåtten. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Bør ta tredjeslåtten

Landbruksrådgjevar Harald Hetland oppmodar bøndene i distriktet om å utvida både slåttesesong og beitesesong for sikra nok vinterfôr til dei som er ramma av avlingssvikt

av Irene Mæland Haraldsen

Landbruksrådgjevar Harald Hetland oppmodar bøndene i distriktet om å utvida både slåttesesong og beitesesong for sikra nok vinterfôr til dei som er ramma av avlingssvikt