Ungdyr gjekk tapt.

Brannen gav total øydeleggingar på driftsbygningen på garden som ikkje ligg langt frå Stordalsvatnet. Foto: Arne Frøkedal

Driftsbygningen totalskadd

Skadane var omfattande på den store driftsbygningen etter brannen i Etne onsdag ettermiddag. Det viser seg at det i hovudsak var ungdyr som strauk med.

av Arne Frøkedal

Skadane var omfattande på den store driftsbygningen etter brannen i Etne onsdag ettermiddag. Det viser seg at det i hovudsak var ungdyr som strauk med.