Brannen gav total øydeleggingar på driftsbygningen på garden som ikkje ligg langt frå Stordalsvatnet.
Foto: Arne Frøkedal
Brannen gav total øydeleggingar på driftsbygningen på garden som ikkje ligg langt frå Stordalsvatnet. Foto: Arne Frøkedal

Driftsbygningen totalskadd