• Bilete 1 av 4 - Det nye byggetrinnet til Omega skal husa kontorplassar og møterom Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 4 - Prosjektansvarleg Arne Gunnar Habbestad kan snart opna dørene inn til den nye hovudinngangen i nybygget.

  • Bilete 3 av 4 - Steffen Opheim (t.v.) og Håvard Matre trivst godt i det opne kontorlandskapet.

  • Bilete 4 av 4 - Skulle det bli behov for meir areal står tomta ved sjøen allereie klar.

Gode tider for Omega

Arealet på kontorbygget til Omega AS er blitt dobbelt så stort og talet på tilsette har passert 1.100. Det vitnar om gode tider for prosjektleiarleiar Arne Gunnar Habbestad og resten av staben ved konsulentbedrifta i Ølensvåg.

av Irene Mæland Haraldsen

Arealet på kontorbygget til Omega AS er blitt dobbelt så stort og talet på tilsette har passert 1.100. Det vitnar om gode tider for prosjektleiarleiar Arne Gunnar Habbestad og resten av staben ved konsulentbedrifta i Ølensvåg.