• Bilete 1 av 2 - Jurgita Folkedal og Roy Martin Øyjord er kry over at Skakkeaure er valt ut som finalist i Det Norske måltid. FOTO: ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

  • Bilete 2 av 2 - Denne eigedommen blei kjøpt av Øyjord Holding tidlegare i sommar for rundt fire millionar kroner, og her er planen å bygge nye produksjonlokale for Skakke Røykeri AS.

Heider og utbyggingsplanar

Han har satsa på lokalmat med identitet. No er Roy Martin Øyjord (55) og Skakke Røykeri stolt finalist i Det Norske Måltid, har planar om utbygging.

av Øystein Silde Frønsdal

Han har satsa på lokalmat med identitet. No er Roy Martin Øyjord (55) og Skakke Røykeri stolt finalist i Det Norske Måltid, har planar om utbygging.