• Bilete 1 av 4 - Nils Kvamen og resten av bebuarane på Klungland er uroa for at steinar i denne storleiken skal hamne nede på eigedommane deira. FOTO: ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

  • Bilete 2 av 4 - Like over fjøsen ser ein det eine området der vedhogsten er utført av kolossale steinar.

  • Bilete 3 av 4 - Skredet har pløgd spor gjennom skogen.

  • Bilete 4 av 4 - I det andre området har det òg kome ned ein stein, som har delt seg på vegen.

Kvesta skogen ovenfor husa

Digre steinar har rasert skogen like over husa deira. Bebuarane er engstelege over aktiviteten i fjellet.

av Øystein Silde Frønsdal

Digre steinar har rasert skogen like over husa deira. Bebuarane er engstelege over aktiviteten i fjellet.