• Bilete 1 av 5 - Farefull køyring. Johanna Opheim Evensen fortvilar over åtferda til mang ein trafikant. Her blei bebuaren ved E134 vitne til ei forbikøyring med møtande bil involvert. Foto: Arne Frøkedal

  • Bilete 2 av 5 - Laurdag kveld. Full utrykking av naudetatane etter front mot front-kollisjonen på Opheim. Bildet er tatt av ekteparet som bur like ved Europavegen. Foto: Privat

  • Bilete 3 av 5 - Eitt av tre skilt frå vest som viser at det ikkje er lov å køyra forbi på strekkja like etter krysset til Olalivegen. Bakketoppen framfor lastebilen gir ei dødsone som kan skjula ei rekkje bilar.

  • Bilete 4 av 5 - Godt skilta frå vest om at forbikøyring er ulovleg.

  • Bilete 5 av 5 - Johanna Opheim Evensen og Bent Evensen ropar eit varsku om trafikkulturen forbi huet deira ved E134 aust for Ølen. Foto: Arne Frøkedal

Ser dagleg døme på livsfarleg køyring

Ekteparet Johanna Opheim Evensen (65) og Bent Evensen (70) er lei av den potensielle dødsfella dei lever tett ved. I helga small det igjen, to personbilar front mot front, medan ein bubil også fekk hard medfart.

av Arne Frøkedal

Ekteparet Johanna Opheim Evensen (65) og Bent Evensen (70) er lei av den potensielle dødsfella dei lever tett ved. I helga small det igjen, to personbilar front mot front, medan ein bubil også fekk hard medfart.