• Bilete 1 av 3 - Annelise Grindheim frå Etne stiller ut oljemaleri under Hamsundagane på Hamarøy. Foto: Privat

  • Bilete 2 av 3 - Nordnorsk natur er inspirasjonskjelde til mange av bileta på utstillinga. Foto: Privat

  • Bilete 3 av 3 - Portrett av Knut Hamsun signert Annelise Grindheim. Foto: Privat

Set preg på Hamsundagane

Då Hamsundagane 2018 opna på Hamarøy var det kunstnaren Annelise Grindheim (32) frå Etne som fekk det ærefulle oppdraget med å vera festivalutstillar.

av Irene Mæland Haraldsen

Då Hamsundagane 2018 opna på Hamarøy var det kunstnaren Annelise Grindheim (32) frå Etne som fekk det ærefulle oppdraget med å vera festivalutstillar.