• Bilete 1 av 4 - — Den dagen du står med septiktanken full og det ikkje er tømemoglegheiter, så hiv du det rett ut i naturen, det er erfaringa eg har gjort med utanlandske sjåførar som yrkessjåfør, seier Alf-Tore Myking. Han meiner at Etne kommune bør tilrettelegge for bubilar ved hovudanlegget i kommunen. FOTO: SIRIANNE VIKESTAD

  • Bilete 2 av 4 - Ketil Bolken vil helst ungå lekkasje i bubilen. Derfor er det særs viktig å tømme tankane før ein legg ut på vegen igjen. Her ved bubilparkeringa i Vikedal som får mykje skryt.

  • Bilete 3 av 4 - Tyske Karl-Heinz og Gerdemarie Konermann meiner det er smart å utnytte stopplassar som ei kjelde til informasjon for bubilarturistar.

  • Bilete 4 av 4 - Ølensvåg. Det kommunale tømmeanlegget i Vindafjord har blitt mykje brukt i sommar. Seinast i førre veke flaut det over her, då nokon hadde hive ein pose med rekeskal i avløpet, noko som ikkje skal i kloakksystemet.

Utfordrar kommunen

Alf-Tore Myking meiner Etne kommune bør legge betre tilrette for bubilar, dersom dei ønskjer å trekkje til seg turistar. Spesielt saknar han ein ordentleg tømmestasjon for septiktanken.

av Sirianne Vikestad

Alf-Tore Myking meiner Etne kommune bør legge betre tilrette for bubilar, dersom dei ønskjer å trekkje til seg turistar. Spesielt saknar han ein ordentleg tømmestasjon for septiktanken.